Sinds een aantal jaren mag bewegingsonderwijs alleen gegeven worden door bevoegde docenten. Dat zijn docenten die zich hebben gespecialiseerd in bewegingsonderwijs via een keuzepogramma op de pabo en vakspecialisten die zijn opgeleid aan een Academie voor lichamelijke opvoeding.

Niet alle afgestudeerde pabostudenten hebben de volledige bevoegdheid om bewegingsonderwijs te geven aan de groepen 3 t/m 8 van het basisonderwijs en voor leerlingen vanaf zeven jaar in het speciaal basisonderwijs en het speciaal onderwijs. Dat betekent dat de basisscholen de organisatie van het bewegingsonderwijs binnen hun school hierop moeten aanpassen. Via deze website willen we u op weg helpen om bewegingsonderwijs op uw school te organiseren.